Зміна тарифів ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС” 2022-2023 роки

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ!

На виконання норм закону України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення» ТОВ «ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС» розроблено тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, тарифи на теплову енергію, тарифи на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для споживачів категорії «Населення», «Бюджетні установи» та «Інші споживачі» .
Тарифи на теплову енергію та комунальні послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води *

ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС”

І. Тарифи на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії 
без урахування витрат на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання індивідуальних теплових пунктів, крім будинків, обладнаних системою автономного опалення, розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС”та надаються для встановлення/коригування
Категорії споживачів Тарифи на виробництво теплової енергії Тарифи на транспортування теплової енергії Тарифи на постачання теплової енергії Тарифи на теплову енергію Тарифи на комунальну послугу з постачання теплової енергії
грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал без ПДВ грн/Гкал з ПДВ грн/Гкал з ПДВ
Населення 1 352,71 1 623,25 170,92 205,10 12,17 14,60 1 535,80 1 842,96 1 842,96
Бюджетні установи 2 282,29 2 738,75 170,92 205,10 12,17 14,60 2 465,38 2 958,46 2 958,46
Інші споживачі 4 764,43 5 717,32 170,92 205,10 12,17 14,60 4 947,52 5 937,02 5 937,02
Тарифи на комунальну послугу з постачання гарячої води розраховані на економічно обгрунтованому рівні ТОВ “ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС” та надаються для встановлення/коригування
Категорії споживачів Грн/м³ з ПДВ
Населення                                                              93,70
Бюджетні установи                                                            142,57
Інші споживачі 274,57
Релігійні організації
 Структура тарифу на теплову енергію/комунальну послугу з постачання теплової енергії 
№ з/п Найменування показників прогнозна для потреб населення прогнозна  для потреб бюджет прогнозна для категорії інші
грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал
1 2 4 4 4
1 Планована виробнича собівартість, у т. ч.:  1 386,08 2 328,48 4 638,98
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.:  887,94 1 830,06 4 140,85
1.1.1 На придбання палива 780,98 1 723,32 4 033,88
1.1.2 На оплату послуги з транспортування природного газу 17,25 17,22 17,25
1.1.3 На оплату послуги з розподілу природного газу 41,59 41,56 41,59
1.1.4 На придбання електроенергії для технологічних потреб 44,09 43,98 44,09
1.1.5 На холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,12 2,12 2,14
1.1.6 На придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00
1.1.7 На теплову енергію, вироблену власними ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ
1.1.8 На теплову енергію, вироблену власними установками, що використовують альтернативні джерела енергії
1.1.9 На транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання
1.1.10 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1,91 1,86 1,91
1.2 Прямі витрати на оплату праці 61,72 61,77 61,72
1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 436,42 436,65 436,41
1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,57 13,73 13,57
1.3.2 Амортизація 0,00 0,00 0,00
1.3.3 На покриття втрат теплової енергії в теплових мережах, у т.ч.: 81,71 81,71 81,71
1.3.3.1 Понаднормативні втрати 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Інші прямі витрати 341,14 341,21 341,13
1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00
1.4.1 На оплату праці
1.4.2 Відрахування на соціальні заходи
1.4.3 Інші витрати
2 Адміністративні витрати, у т. ч.:  78,29 78,21 78,42
2.1 На оплату праці 59,26 59,17 59,25
2.2 Відрахування на соціальні заходи 13,04 13,01 13,04
2.3 Інші витрати 5,98 6,03 6,13
3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00
3.1 На оплату праці
3.2 Відрахування на соціальні заходи
3.3 Інші витрати
4 Інші операційні витрати
5 Фінансові витрати
6 Повна собівартість 1 464,36 2 406,69 4 717,40
7 Витрати на відшкодування втрат
8 Перерахування витрат 0,00 -58,78 0,00
9 Планований прибуток, у т.ч.: 71,44 117,47 230,12
9.1 Податок на прибуток 12,86 21,14 41,42
9.2 Резервний капітал та дивіденди
9.3 На здійснення заходів інвестиційної програми (інвестиційна складова)
9.4 На забезпечення обігових коштів 58,58 96,33 188,70
9.5 Інше використання прибутку
10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1 535,80 2 465,38 4 947,52
11 Податок на додану вартість 307,16 493,08 989,50
12 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1 842,96 2 958,46 5 937,02
Зауваження та пропозиції приймаються до 4 листопада 2022 року (включно) за адресою м. Київ вул. Ломоносова, 58А